Jaunumi


Par mums


Baltijas Bērnu fonds ir Zviedrijā dibināta un reģistrēta organizācija, kas jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā finansē dažādus projektus izglītības un sociālajā jomā, galvenokārt ar mērķi veicināt personu ar dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Šo gadu laikā fonds ir cieši sadarbojies ar Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru, Rīgas speciālo internātpamatskolu bērniem ar dzirdes traucējumiem, Latvijas nedzirdīgo savienību un vairākām citām sadarbības organizācijām. Izveidojot Informācijas un attīstības centru, vēlamies īstenot vairākus projektus saistībā ar dzirdes invalīdu integrāciju darba tirgū, izveidojot subsidētas darba vietas, augstākās izglītības iegūšanas iespējām un stipendijām, informācijas saņemšanu, kā arī semināri nedzirdīgo bērnu dzirdīgajiem vecākiem.
Attīstības un informācijas centrs cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir izveidots sākotnēji kā virtuāla vienība, kas apkopo informāciju par mācību, darba un prakses vietām, kā arī attīstīs savus projektus, lai veicinātu nedzirdīgo personu integrāciju sabiedrībā.

Projekti


Tava ideja


Publikācijas


Kontakti


c/o A.K. advokāti Kr. Valdemāra iela 4-21, LV-1010

Pliska.laura@gmail.com

28475237